ewh-web-tuyen-dung-082422-v4-01

Thông tin chi tiết công việc

Tin tuyển dụng liên quan

0-02-06-0e8584edb849fb591c70126675ba20a832309cdeb7fd4febb77aea5cf3cd998c-f5a5625f40f9a6f7

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động - Tiền Lương

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW HOLDING
Hà Nội
Lương thỏa thuận
Ngày Hết hạn: 30/06/2024
0-02-06-0e8584edb849fb591c70126675ba20a832309cdeb7fd4febb77aea5cf3cd998c-f5a5625f40f9a6f7

Nhân Viên Hành Chính - BQLCDA

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW HOLDING
Hà Nội
Lương thỏa thuận
Ngày Hết hạn: 05/07/2024
0-02-06-0e8584edb849fb591c70126675ba20a832309cdeb7fd4febb77aea5cf3cd998c-f5a5625f40f9a6f7

Nhân Viên Thiết Kế Hình Ảnh

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW HOLDING
Hà Nội
Lương thỏa thuận
Ngày Hết hạn: 05/07/2024

Thư Ký Giám Đốc BQLCDA

0-02-06-0e8584edb849fb591c70126675ba20a832309cdeb7fd4febb77aea5cf3cd998c-f5a5625f40f9a6f7
Hà Nội
Lương thỏa thuận
Ngày Hết hạn: 25/06/2024 Part time
0-02-06-0e8584edb849fb591c70126675ba20a832309cdeb7fd4febb77aea5cf3cd998c-f5a5625f40f9a6f7
Hà Nội
Lương thỏa thuận
Ngày Hết hạn: 25/06/2024 Part time

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm soát kế hoạch tuần, tháng các phòng ban theo kế hoạch năm được lãnh đạo phê duyệt và báo cáo lại GĐ Ban, kiểm soát định mức các phòng.

- Theo dõi, đôn đốc, báo cáo các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc theo kế hoạch.

- Tổng hợp và soạn thảo các báo cáo chuyên môn, báo cáo tuần, tháng, quý và đột xuất (nếu có) cho Lãnh đạo BQLCDA.

- Tổng hợp KPI các phòng ban trình lãnh đạo kiểm tra phê duyệt

- Chuẩn bị Biên bản họp, viết biên bản cuộc họp.

- Tạo và duy trì mối quan hệ tốt với toàn bộ Ban QLCDA.

- Tổng hợp, lên lịch, sắp xếp chương trình làm việc cho Ban lãnh đạo.

- Tiếp nhận phân loại, kiểm tra hồ sơ trình Ban lãnh đạo;

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan đến xây dựng

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.

- Khéo léo trong giao tiếp và trong xử lý công việc.

- Khả năng làm việc nhóm tốt và chịu được áp lực công việc

- Trung thực, tỉ mỉ, nhanh nhạy, nắm bắt và truyền đạt thông tin chính xác.

Nhận thông tin tuyển dụng mới nhất của chúng tôi

Đăng ký ngay