ewh-web-tuyen-dung-082422-v4-01

Thông tin chi tiết công việc

Tin tuyển dụng liên quan

0-02-06-0e8584edb849fb591c70126675ba20a832309cdeb7fd4febb77aea5cf3cd998c-f5a5625f40f9a6f7

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động - Tiền Lương

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW HOLDING
Hà Nội
Lương thỏa thuận
Ngày Hết hạn: 30/06/2024
0-02-06-0e8584edb849fb591c70126675ba20a832309cdeb7fd4febb77aea5cf3cd998c-f5a5625f40f9a6f7

Nhân Viên Hành Chính - BQLCDA

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW HOLDING
Hà Nội
Lương thỏa thuận
Ngày Hết hạn: 05/07/2024
0-02-06-0e8584edb849fb591c70126675ba20a832309cdeb7fd4febb77aea5cf3cd998c-f5a5625f40f9a6f7

Nhân Viên Thiết Kế Hình Ảnh

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW HOLDING
Hà Nội
Lương thỏa thuận
Ngày Hết hạn: 05/07/2024

Chuyên viên nghiệp vụ FICO - ERP

0-02-06-0e8584edb849fb591c70126675ba20a832309cdeb7fd4febb77aea5cf3cd998c-f5a5625f40f9a6f7
Hà Nội
Lương thỏa thuận
Ngày Hết hạn: 20/06/2024 Part time
0-02-06-0e8584edb849fb591c70126675ba20a832309cdeb7fd4febb77aea5cf3cd998c-f5a5625f40f9a6f7
Hà Nội
Lương thỏa thuận
Ngày Hết hạn: 20/06/2024 Part time

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tham gia các dự án về ERP

- Tham gia vào các công việc đàm phán, ký kết hợp đồng, đặc biệt điều khhoản liên quan đến kỹ thuật của giải pháp phần mềm.

- Tham gia vào việc chuẩn bị dự án.

- Phối hợp với đối tác lên kế hoạch triển khai dự án.

- Trao đổi, kết nối các bộ phận vận hành với đối tác triển khai phần mềm.

- Tham gia xây dựng, kiểm soát nghiệp vụ Tài chính-kế toán hệ thống SAP

- Phân tích, tư vấn và cung cấp giải pháp theo nhu cầu kinh doanh & vận hành của công ty

- Tham gia workshop, xây dựng, đánh giá tài liệu thiết kế quy trình giải pháp cho các phần mềm ERP.

- Tham gia hỗ trợ đối tác đào tạo người dùng chính.

- Tham gia hỗ trợ người dùng chính đào tạo người dùng cuối.

- Tham gia kiểm thử/hỗ trợ các bộ phận kiểm thử phần mềm.

- Hỗ trợ các bộ phận tập hợp, rà soát, làm sạch dữ liệu chuyển đổi (master data/transaction data) chuẩn bị cho việc chuyển đổi

- Đào tạo và hỗ trợ người dùng

- Theo sát ghi nhận và đánh giá các vấn đề phát sinh xuyên suốt thời gian triển khai dự án , báo cáo kịp thời tới cán bộ lãnh đạo để hạn chế tối đa ảnh hưởng tới việc triển khai phần mềm.

- Hỗ trợ nghiệp vụ cho chuyên viên các phân hệ khác trong phòng UDCNTT.

2. Hỗ trợ vận hành nghiệp vụ sau khi phần mềm đã đi vào vận hành

- Quản lý, tiếp nhận chuyển giao hệ thống ứng dụng mới đưa vào vận hành.

- Chủ động đề xuất và làm việc với các bộ phận phòng ban cũng như đối tác triển khai phần mềm để tối ưu quy trình vận hành và hệ thống.

- Làm việc với đội chuyên viên phát triển phần mềm (abap) để phát triển/chỉnh sửa/nâng cấp các chương trình/báo cáo trên phần mềm.

- Quản lý và thực hiện các yêu cầu thay đổi: cấu hình mới, triển khai/ phát triển chức năng mới, tích hợp các hệ thống khác.

- Chịu trách nhiệm với trưởng phòng các công việc được giao

- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất theo quy định của EWH

- Chịu sự điều động công tác của trưởng phòng UDCNTT và ban lãnh đạo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin hoặc các chuyên ngành liên

- Ít nhất từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng tạo động lực

- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và quản trị rủi ro.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và trình bày.

- Kỹ năng đào tạo, huấn luyện

- Chịu được áp lực công việc cao, luôn có tư 

Nhận thông tin tuyển dụng mới nhất của chúng tôi

Đăng ký ngay