Nhân viên kế toán doanh thu - chi phí - Tuyển dụng - Eurowindow Holding
Quay lại

Tin tuyển dụng liên quan

Chuyên Viên Đấu Thầu

Hà Nội

Lương thỏa thuận

Ngày Hết hạn: 31/10/2023

Ứng tuyển

[ĐỐNG ĐA] Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Hà Nội

Lương thỏa thuận

Ngày Hết hạn: 31/10/2023

Ứng tuyển

[ĐỐNG ĐA] Nhân viên kỹ thuật tòa nhà

Hà Nội

Lương thỏa thuận

Ngày Hết hạn: 31/10/2023

Ứng tuyển

Thông tin chi tiết công việc

Hà Nội

Lương thỏa thuận

Ngày Hết hạn: 30/09/2023

Toàn thời gian

Mô tả công việc

Kiểm tra các hồ sơ chứng từ thanh toán đảm bảo tính hợp lý hợp lệ, số liệu chính xác và thực hiện thanh toán đúng theo quy định;

Cập nhật các chứng từ thanh toán phát sinh hàng ngày theo nguyên tắc hợp lý, hợp lệ, hợp pháp để ghi sổ kế toán;

Hạch toán chi phí theo từng hoạt động kinh doanh;

Tính giá thành theo từng loại sản phẩm dịch vụ;

Thực hiện các bút toán phân bổ, trích trước chi phí;

Lập kế hoạch chi định kỳ và báo cáo kết quả thực hiện.

Theo dõi và báo cáo các khoản phải trả liên quan đến công nợ nội bộ

Thực hiện việc đối chiếu công nợ phải trả với các bên liên quan theo định kỳ;

Báo cáo và đề xuất xử lý kịp thời với cấp trên các khoản nợ phải trả quá hạn, nợ xấu.

Thực hiện nhiệm vụ kế toán doanh thu: hạch toán doanh thu theo từng hoạt động kinh doanh ( Dự án, sản phẩm..)

Báo cáo và đề xuất xử lý kịp thời với cấp trên các khoản nợ phải thu qua hạn, nợ xấu

Thực hiện công việc bảo quản, lưu giữ các tài liệu kế toán theo quy định của Luật kế toán Việt Nam.

Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận kế toán/ Phó phòng kế toán;

Phối hợp, tương tác với các nhân viên kế toán phần hành khác để hoàn thành công việc chung

Tuân thủ, chấp hành các quyết định, phân công công tác của Lãnh đạo/Phó phòng kế toán/Trưởng bộ phận; tuân thủ nội quy, quy định của Công ty;

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Công ty

Yêu cầu ứng viên

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Chuyên ngành Tài chính – kế toán – kiểm toán

Có tối thiểu 01 năm kinh nhiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo word, excel & các phần mềm kế toán liên quan

Tin tức mới nhất về tuyển dụng của chúng tôi

Đăng ký bản tin

Đăng ký ngay

Đăng ký nhận tin

Đơn ứng tuyển

CV ứng viên

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word hoặc PDF , dung lượng không quá 2Mb và không cài mật khẩu.