Chính sách đãi ngộ
Với chế độ lương thưởng và đãi ngộ cạnh tranh, Eurowindow Holding đã sở hữu được đội ngũ nhân sự chất lượng cao trong và ngoài nước. Tại Eurowindow Holding, nhân sự được hưởng mức lương, thưởng, chế độ đãi ngộ, chế độ phúc lợi xứng đáng với năng lực và sự cống hiến.
Chi tiết
Nhận tin tuyển dụng từ Eurowindow Holding
Môi trường
văn hóa làm việc
Eurowindow Holding có bản sắc văn hóa riêng, đề cao sự tôn trọng quyền lợi của con người, quyền được đối xử công bằng, chú trọng các hoạt động gắn kết tập thể, khuyến khích làm việc nhóm hiệu quả.